Priser og tilskud

Priser og tilskud

Alle priser følger overenskomst med sygesikringen.

Er du medlem af Danmark, kan du få dit tilskud refunderet automatisk.

Den pris du skal betale ved hvert besøg, afhænger af hvilken ydelse du får.


Typiske priser:

Førstegangsbesøg eller genbesøg efter ca 3 år uden besøg

593 Kr.

Opfølgende besøg

310 Kr.

Røntgen

417 Kr.

Tilbagefald samme år

359 Kr.

Nyt problem ved opfølgende besøg

359 Kr.

Genbesøg ca 1-3 år efter seneste besøg

475 kr

Super kort besøg

193 Kr.

Super kort besøg er som tidligere tids kiropraktik, hvor man lynhurtigt fik et par tryk i ryggen, og gik igen uden at kommunikere så meget med behandleren og sundhedsvæsenet i øvrigt.

Nu, og fremover, skal kiropraktoren føre journal, behandle røntgen elektronisk og kommunikere med egen læge og det øvrige sundhedsvæsen. Det tager tid og koster penge. Til gengæld kan du som patient opnå mere behandling pr. besøg og behandlingen bliver bedre integreret i sundhedsvæsenet.


Et super kort besøg er uden:

  • Rådgivning.
  • Behandling flere steder på kroppen.
  • Massagestol
  • Kaffe og hænge ud i venteværelset


Copyright  © All Rights Reserved      Kiropraktisk Klinik Vordingborg  CVRnr. 36033754  Tlf. 55341150  info@vo-kiro.dk